تعرفه تبلیغات

تورفارسی، رسانه ای فناورانه که فرصت های تبلیغاتی مناسبی برای کسب و کارها ایجاده کرده است. تورفارسی سعی کرده تا با ارائه فرصت و بسترهای تبلیغاتی هدفمند، فرصت رسیدن به مشتریان در فضای آنلاین را فراهم کند.

سالانه

۰
روزانه

ماهانه

۰
روزانه

روزانه

۰
روزانه